De "Overhaal"

De Stichting Historisch Heerhugowaard bestaat al sinds 2005! Het jaarboek "De Overhaal" heeft in die tijd al een zeer grote bekendheid gekregen. Het staat dan ook boordevol artikelen en foto's over het "Waardse" verleden. Professionele schrijvers van historische onderwerpen verlenen hun medewerking. 

Maar ook geboren en getogen inwoners van de gemeente zetten hun herinneringen op papier wat leidt tot verras­sende verhalen die worden aangevuld met bijpassend beeldmateriaal.
Het is de opzet van de redactie van "De Overhaal" om prettig leesbare artikelen te publi­ceren die historisch toch geheel verantwoord zijn.

Zo werd er onder anderen geschreven over "De laatste dorpsdokter, Dokter Twisk",  "De zes zuivelfabrieken van Heerhugowaard", "De zes verdwenen molens van de Molenweg"alle uit de oudste edities van "De Overhaal".

 

Ter illustratie hebben we van deze drie artielen onderstaand een PDF-bestand opgenomen, zodat u dat hier (nog eens rustig terug) kunt lezen. 

De laatste dorpsdokter, Dr.Twisk

De zes Zuivelfabrieken in Heerhugowaard

De zes verdwenen molens van de Molenweg

Voor nadere informatie over het Donateursschap van de Stichting of het in bezit krijgen van De Overhaal verwijzen wu u naar de volgende paginaDonateurs.

Meeschrijvers

Dit jaar is de Overhaal, inmid­dels al de zeventiende uitgave, weer voorzien van veel verha­len en mooie foto's. Gemma: "Het is een zeer afwisselend jaarboek geworden. Als u ze alle zeventien in het bezit hebt, heeft u toegang tot veel wetens­waardigheden over Heerhugowaard en zijn inwoners".

Er zijn diverse vaste schrijvers die hun artikelen aanlever(d)en. Bij­voorbeeld Henk Komen, van de boerderijboeken. Ed Dek­ker, journalist, en schrijver van het boek over Veenhui­zen. Siem Bakker, een man die de archieven in duikt en altijd weer met mooie verha­len aankomt. Maar, we kunnen altijd nog meer meeschrijvers en verhaalvertellers gebruiken. We zijn heel blij als we weer nieuwe mensen bereid vinden om hun verhaal te vertellen. Ook blijkt dan dat ze vaak in het bezit zijn van authentieke foto's uit hun eigen fotoboe­ken. Het mogen gerust recen­te verhalen zijn. Jeugdherin­neringen, herinneringen aan de wijk of aan de nieuwe wijk waarin men is komen wonen.

 • 2020

  Inhoud 2020
  Pag. l Colofon en inhoud
  Pag. 2 Voorwoord
  Pag. 3 Het stoomgemaal van Heerhugowaard
  Pag. 6 Mini racebaan in Heerhugowaard
  Pag. 8 Tussen Dijk en Waard. Geschiedenis van Broekhorn
  Pag. 15 Gedicht bij een trouwerij
  Pag. 16 Oorlogsnieuws in Heerhugowaard
  Pag. 20 Gedicht
  Pag. 21 Aanleg waterleiding in Heerhugowaard
  Pag. 28 Op en rond boerderij Lelyhof
  Pag. 33 Intervieuw met De Bolle Buik
  Pag. 38 Geschiedenis van bebouwing aan de Middenweg
  Pag. 54 Boelhuis van de familie Zoomer
  Pag. 54 Heerhugowaard De Noord, toen en nu
  Pag. 56 Molens...

 • 2021

  Inhoud 2021
  Pag. 1 Colofon en inhoud
  Pag. 2 Voorwoord 2021
  Pag. 3 Preekhuizen in Heerhugowaard
  Pag. 6 Geschiedenis van de Heerhugowaardse/kruizer crossband
  Pag. 8 De familie Weel op boerderij Vrede.oord in de Berkmeer
  Pag. 15 Van wie is de toren?
  Pag. 19 Wie, wat, waar
  Pag. 22 De Boerenleenbank in Heerhugowaard - De Noord
  Pag. 25 Oudeman Transport bestaat negentig jaar
  Pag. 32 De nieuwe weg wordt Sportlaan
  Pag. 35 Herinneringen aan mijn kindertijd
  Pag. 37 Het derde eeuwfeest van de polder Heerhugowaard
  Pag. 42 De inbraak op Mina's Hoeve in 1929
  Pag. 45 Heerhugowaard de Noord, toen en nu en misschien nog iets daartussen ...
  Pag. 47 Onbekende foto's
  Pag. 48 Heer Hugo en zijn Waterplas
  Pag. 49 Gebeurtenissen uit een nog niet eens zo ver verleden

 • 2018

  Inhoud 2018
  Pag. l Colofon en inhoud
  Pag. 2 Voorwoord
  Pag. 3 Zuster Carissima ofwel Alie Stuijt
  Pag. 7 Bevrijdingsvuur in Heerhugowaard
  Pag. 12 Evolutie van Heerhugowaards
  erfgoedbeleid
  Pag. 15 Het Nieuws-Advertentieblad 1938/39
  Pag. 20 Gedicht "De familie Schouten"
  Pag. 21 Een paar correcties
  Pag. 22 Het drama van Rustenburg en "Houtlust"
  Pag. 25 Hoe kwam Veenhuizen aan zijn Dionysius?
  Pag. 30 De Dreef- 50 jaar gezinsvervangend
  tehuis
  Pag. 33 40 jaar dorpshuis 't Zwaantje
  Pag. 37 Begrafenisvereniging St. Barbara
  Pag. 43 Paramelt wereldspeler vanaf de Zandhorst
  Pag. 50 Luchtvaart-pionier Willem van Graft
  Pag. 53 Het verhaal van Toos Schouten-De Boer
  pag. 56 Boer Blauw verteld... Ons Lusthofje

 • 2019

  Inhoud 2019
  Pag. l Colofon en inhoud
  Pag. 2 Als de haan van de St. Dionysius had kunnen kijken
  Pag. 6 Veenhuizen in de middeleeuwen
  Pag. 11 De Fromagerie in Middenwaard
  Pag. 14 Status en symboliek van de knobbelzwaan
  Pag. 18 De familie Vader van onschatbare waarde voor onderduikers
  Pag. 28 Het oude centrum aan de Middenweg met het evenemententerrein
  Pag. 32 De zes zuivelfabrieken van Heerhugowaard
  Pag. 40 Een gesprek met zuster Gré Rood
  Pag. 44 Een schoen of de liquidatie van een verraadster
  Pag. 47 Gestruikel over gemeentewapen
  Pag. 51 Het Verlaat en het Geheugenspoor
  Pag. 53 Moordaanslag in café Wolfswinkel
  Pag. 54 Het geldkistje van de kledingbeurs
  Pag. 56 Zo was het vroeger...

 • 2016

  Inhoud 2016
  Pag. 1 Colofoon en inhoud
  Pag. 2 Voorwoord
  Pag. 3 Heerhugowaard in de Middeleeuwen
  Pag. 4 De gistkladder
  Pag. 5 Glas-in-lood in drie Heerhugowaardse kerken
  Pag. 11 Gedicht "Nostalgie...."
  Pag. 12 Herman Wuis, vroegere bewoner van historisch pand "d Olifant"
  Pag. 16 Vechten met de "fijnen"
  Pag. 16 Koninklijk bezoek aan Heerhugowaard
  Pag. 19 Het verhaal van transportbedrijf A.A.Sijs uit Heerhugowaard
  Pag. 22 Oorlogsgraven in Veenhuizen
  Pag. 26 Piet Kager
  Pag. 31 Gedicht "Kermis"
  Pag. 32 Heerhugowaard op de kaart
  Pag. 33 Ontstaan en ontwikkeling van het Meer de Waard
  Pag. 41 De "Tantes"Alie en Annie Scholten
  Pag. 43 Opgraving grafkelder Veenhuizen
  Pag. 45 Gedicht "Gemaal"
  Pag. 46 Vierde generatie leidt Bot Bouw
  Pag. 55 Overzicht donateurs/leden

 • 2017

  Inhoud 2017
  Pag. l Colofon en inhoud
  Pag. 2 Voorwoord
  Pag. 3 Kunstmest- en fouragehandel De Volharding
  Pag. 6 Mijn polder, gedicht
  Pag. 7 Heerhugowaardse gemeentelijke armenzorg tijdens de crisisjaren
  Pag. 11 In gesprek met Dirk Stuurman
  Pag. 18 Lofzang op de watermolen
  Pag. 20 Reinalda Feldberg
  Pag. 22 Koffiehuis Spoorzicht
  Pag. 24 Opgraving middeleeuwse kerk Veenhuizen
  Pag. 27 Verdwenen winkels in Veenhuizen
  Pag. 34 Van Heerhugowaard naar Amerika
  Pag. 38 Heerhugowaard, gedicht
  Pag. 39 Bij een "nee" begon ik te leven
  Pag. 49 Boer Blauw vertelt...
  Pag. 50 Hooibroei
  pag. 51 Onbekende gereedschappen
  pag. 52 Heerhugowaards nieuws van zo'n 80 jaar geleden
  pag. 53 Oorlogsherin-neringen uit 't Kruis

 • 2014

  Inhoud 2014
  Pag. l Colofon
  Pag. 2 Voorwoord
  Pag. 3 Dionysius is mijn naam...
  Pag. 5 Maarten Kooij
  Pag. 6 De zijderupsteelt in Heerhugowaard
  Pag. 9 Een nieuwe pastoor en een nieuwe school
  Pag. 15 Herinneringen met een beetje weemoed
  Pag. 18 Kopergravures en Wapens
  Pag. 20 Buurtschap De Draai gaat op in nieuwbouw
  Pag. 23 De eerste Heer van de Waard
  Pag. 28 Komen's Kolen - en Oliehandel
  Pag. 33 Pikkenier opgepakt
  Pag. 34 De Heer van Veenhuizen op reis naar Rusland
  Pag. 40 Stratenmaker Klaas Mul één met de Middenweg
  Pag. 44 't Waertje, 40 jaar horeca op het Raadhuisplein
  Pag. 49 Heeroom Cornelis Wijnker
  pag. 53 De bestuurlijke indeling van Heerhugo¬waard tot 1940

 • 2015

  Inhoud 2015
  Pag. l Colofon en inhoud
  Pag. 2 Voorwoord
  Pag. 3 70 jaar na dato
  Pag. 7 Opgroeien in een groot gezin
  Pag. 11 Gerrit Wijnker en Maartje Zuurbier
  Pag. 14 Sloop en nieuwbouw van het kerkje in Veenhuizen in 1965
  Pag. 21 Mevr. Offeringa in de Kruizer gemeenschap
  Pag. 26 Gedicht
  Pag. 27 Kuiper Transport
  Pag. 31 Halte Middenweg
  Pag. 37 Bouwbedrijf Kamp
  Pag. 42 Gereformeerden en Rooms-katholieken
  Pag. 45 Jona in de walvisch
  Pag. 49 Transformator huisje op Verlaat
  Pag. 50 De enige bocht in de Middenweg
  Pag. 54 Luchtfoto zwembad Deiko en omgeving.
  pag. 53 Overzicht leden/donateurs

 • 2012

  Inhoud 2012
  Pag.3 Geschiedenis van de bibliotheek
  Pag.9 Archeologie in Heerhugowaard
  Pag.11 Een verloren buurtschap van Hhw
  Pag.17 Wie goed doet!
  Pag.18 De Heer van Jericho
  Pag.23 Families De Wit-Kager
  Pag.32 De ouderwetse overhaal. Gedicht
  Pag.33 Hoe een Morris in de Berkmeer een
  vuilnisbelt tegenhield
  Pag.37 Veenhuizen
  Pag.41 De weeskamer van Heerhugowaard
  Pag.44 Groot en klein Bethlehem aan
  de Groenedijk
  Pag.47 Hardnekkig "ontuig"
  Pag.48 Cornelis Tromp
  Pag.50 Wie, Wat, Waar....?
  Pag.51 Riet, rijshout en spiegelend water
  Pag.52 Het rijk der duizend eilanden
  Pag.55 Leden/donateurs lijst

 • 2013

  Inhoud 2013
  Pag. 3 Andries Bicker
  Pag. 5 90 jaar Loonbedrij Veltman in HHW
  Pag. 8 Herinneringen aan onze jeugdjaren
  Pag. 12 Wachtkamer
  Pag. 13 Wie erfgoed heeft heeft de toekomst
  Pag. 16 Het polderbestuur van Heerhugowaard
  Pag. 20 Tjibbetjobbers en Elfstedentocht
  Pag. 22 Bewoners Torenburg eerste Waardse emigranten
  Pag. 28 De warmoezier
  Pag. 30 Oud-wethouder Wim van Stralen
  Pag. 34 Reacties van lezers
  Pag. 35 De Heerlijkheid Veenhuizen
  Pag. 40 De familie Kooy
  Pag. 47 De kwade pastoor
  Pag. 47 Archeologie is zoeken, vinden en weten
  Pag. 51 Treinverbindingen Noord-Scharwoude
  Pag. 55 Leden/donateurs lijst

 • 2010

  Inhoud 2010
  Pag.2 Voorwoord
  Pag.3 Hoe het toen was
  Pag.7 De illegaliteit in Heerhugowaard
  Pag.14 Gedicht "Riet"
  Pag.15 Zut actief in "papier"
  Pag.20 Hans en Anna van Loon
  Pag.22 Gedicht "lenkend"
  Pag.23 Mijn jeugd aan De Draai
  Pag.28 100 jaar kerk, 100 jaar kern
  Pag.35 70 jaar verenigingsleven
  Pag.39 Reacties van lezers
  Pag.40 Drie generaties De Geus in het
  fruit op de Broekhorn
  Pag.45 Waar staat de hoogste boom van
  Heerhugowaard?
  Pag.48 Het water in de Waard
  Pag.51 Voeballe
  Pag.52 Het begin van de groei uit de
  lucht gezien
  Pag.54 Gedicht "Moin moedertaal"
  Pag.55 Leden-/donateurslijst

 • 2011

  Inhoud 2011
  Pag.2 Voorwoord
  Pag.3 Zuster Bakker
  Pag.7 Floris V en de Friese Dwangburchten
  Pag.12 Van streektalen gesproken
  Pag.14 Gedicht "een winterfoto"
  Pag.15 Strijkmolens staan 70 jaar in rust
  Pag.20 Excelsior
  Pag.22 De afkomst van Reinoud van Brederode
  Pag.24 De Maarten Kalisbrug
  Pag.25 Derde leven van de Don Bosco Mavo
  Pag.30 Deel 3 van Stolpboerderijen
  Pag.31 Leven van een agrariër een eeuw geleden
  Pag.36 Grof- en hoefsmeden in de Waard
  Pag.41 Straatnamen in de Heemradenwijk
  Pag.44 Schildersbedrijf Breed 100 jaar
  Pag.51 Dat ik dit nog weet
  Pag.54 Gedicht "Het gaat zoals het gaat"
  Pag.55 Leden-/Donateurslijst

 • 2008

  Inhoud 2008
  pag.2 Voorwoord
  Pag.3 Brandweerkorps
  Pag.5 Postbode van toen
  Pag.7 Altonstichting
  Pag.11 Pater Jan Smitschool
  Pag.17 Bleeker Transport
  Pag.20 Terugblik jeugdjaren
  Pag.24 Huldigingslied
  Pag.25 Een omreisje
  Pag.28 Poëzie
  Pag.29 Ouderavond Jeugdbeweging
  Pag.33 Gezondheids-commissie
  Pag.35 Strukkentrekkers
  Pag.37 Coöp. De Goede Verwachting
  Pag.46 Een Oorlogsherinnering
  Pag.47 Metius
  Pag.49 Uienhopen
  Pag.50 Wie, Wat, Waar.......?
  Pag.52 De Heer van Veenhuizen
  Pag.54 Poëzie
  Pag.55 Leden-/donateurslijst

 • 2009

  Inhoud 2009
  Pag.2 Voorwoord
  Pag.3 Oude raadhuis aan de Middenweg
  Pag.5 Oterleker brandweerstaf
  Pag.9 40 jaar Tour de Waard
  Pag.11 Doorleren of op studie gaan
  Pag.15 Noodweer boven Heerhugowaard
  Pag.16 Het mooiste applaus
  Pag.17 De verdwenen Middenstand
  Pag.20 Onze jongens in Indië
  Pag.24 Pikkenieren
  Pag.26 Jo van Schagen
  Pag.30 De Stationsweg 50 jaar geleden
  Pag.34 Reacties op foto's
  Pag.35 Wie, Wat, Waar...?
  Pag.36 Wapen Hoogheemraadschap
  Pag.37 Het leven van Aggie Beers
  Pag.45 Jan in de zak of broeder
  Pag.46 Zuidscharwouderpolder
  Pag.49 Dirk Rentenck
  Pag.52 In de ban van de energie
  Pag.53 Japie Borst
  Pag.55 Leden-/donateurslijst

 • 2006

  Inhoud: 2006
  Pag.2 Voorwoord en Correcties
  Pag.3 Teuntje Zut
  Pag.6 De breg van Aris Wit
  Pag.7 Met het peerd nei de smid
  Pag.9 Gedicht "Natte sokke"
  Pag.10 Alles op stoom
  Pag.12 Gedicht "Hooie"
  Pag.13 In den goeden ouden tijd
  Pag.14 Gedicht "Zeumer 1968"
  Pag.15 Bakker Rood
  Pag.20 Vier generaties Van Graft
  Pag.30 Polderbaas Pieter Raat
  Pag.33 Station "Hugo-Waard"
  Pag.36 Herinneringen aan de 4e Kil
  Pag.39 Poldermuseum en exposeren
  Pag.40 Wie, wat, waar...?
  Pag.42 Het Schoutenbosje
  Pag.46 De Waard in wintertooi
  Pag.48 Wapen Groot-Geestmerambacht
  Pag.49 Lief en leed rond poldersloten
  Pag.53 Werkverzekering voor agrariërs

 • 2007

  Inhoud 2007
  Pag.2 Voorwoord
  Pag.3 Jan Moeijes
  Pag.5 Zuidscharwouder polder
  Pag.10 Van paard naar paarden-kracht
  Pag.12 Dorpsbeeld Heerhugowaard toen en nu
  Pag.19 "Kouwe Stoet"
  Pag.23 Ervaringen van een bakkersknecht
  Pag.26 Oudste benzinestation
  Pag.29 Leefpatroon rond 1950
  Pag.33 Het kind in ons herleeft
  Pag.35 Laag water voor droog land
  Pag.37 Koekhappen
  Pag.39 Je ziet ze niet meer
  Pag.41 "Strukkentrekke"
  Pag.43 Dieuwertje Dirks
  Pag.45 25 jaar "Vrienden"
  Pag.46 Wie, Wat, Waar...?
  Pag.48 HHW - Australië
  Pag.51 "Witte Geit"
  Pag.52 Luchtvaartpionier
  Pag.55 Leden-/Donateurslijst

 • 2005

  Inhoud 2005
  Pag. 2 Voorwoord
  Gedicht “De Overhaal”
  Pag. 3 Janus Boekestein
  Pag. 5 Te rondvragen
  Pag. 6 Vaarpolder
  Pag. 8 Historie gemeentewapen
  Pag. 12 Gedicht “Wapen van Heerhugowaard
  Pag. 13 Dokter Twisk
  Pag. 18 Gedicht “De nuwe toid”
  Pag. 19 Boter, kaas en eieren
  Pag. 24 Waterschap: een almachtige overheid?
  Pag. 26 Wie, wat, waar...?
  Pag. 28 Een jeugdherinnering
  Pag. 29 Overhalen, overtomen of windassen
  Pag. 37 Herinneringen van een onderduiker
  Pag. 42 Huisvuil
  Pag. 43 Vergissing
  Pag. 44 Verdwenen molens
  Pag. 52 Ons buurtje
  Pag. 55 Het Poldermuseum